OSA je uvela sistem za online fiskalizaciju u Crnoj Gori

Sistem za online fiskalizaciju je veb usluga za poreske obveznike koja garantuje da je svaka transakcija registrovana u Poreskoj upravi. Konzorcijum OSA Računarski inženjering i NEOS počeo je sa uvođenjem sistema 2020. godine u Crnoj Gori i pustio sistem u rad 1. januara 2021. Naši stručni timovi su obezbedili najviši kvalitet implementacije i nivo podrške u svim fazama realizacije projekta.

 

Kako funkcioniše sistem za fiskalizaciju

 

Poreski obveznik šalje informacije o transakciji sistemu za fiskalizaciju.

Veb usluga vrši validaciju, svakoj transakciji dodeljuje jedinstveni identifikator računa i vraća ovaj identifikator kao odgovor poreskom obvezniku.

Slika 1 Logička struktura

 

Postignuti ciljevi i prednosti sistema

 

Uvođenje sistema elektronske fiskalizacije obezbeđuje niz pozitivnih efekata, kroz povećanje javnih prihoda, suzbijanje sive ekonomije i transparentnost poreskog sistema i inspekcijskog nadzora. Osnovni pozitivni efekti su:

  • Povećanje javnih prihoda kroz suzbijanje sive ekonomije
  • Značajno smanjenje neregistrovanog prometa
  • Značajno olakšan i unapređen rad inspekcijskih službi
  • Jednostavna provera validnosti poreskih prijava
  • Obezbeđivanje uvida u validnost fiskalnih računa građanima
  • Napredna analitika poreskih prihoda i poreskog sistema

Sistem je zasnovan na sledećim osnovnim principima:

  • Svaki fiskalni račun se registruje u centralnom sistemu Poreske uprave prilikom njegovog kreiranja i dobija QR kod i jedinstveni broj računa koji mu izdaje centralni sistem
  • Svaki bezgotovinski račun se registruje u centralnom sistemu Poreske uprave prilikom njegovog kreiranja i dobija QR kod i jedinstveni broj računa koji mu izdaje centralni sistem
  • Primalac računa (fizička i pravna lica) u online režimu mogu da provere da li je isti ispravan i odmah prijave bilo kakvu uočenu nepravilnost
  • Bezbednost i pouzdanost podataka i transakcija je obezbeđena kriptovanjem podataka putem odgovarajućih sertifikata za autentikaciju i pouzdano elektronsko potpisivanje

Nema teško preglednih papirnih kontrolnih traka fiskalnih računa, lažnih fiskalnih računa u ugostiteljskim objektima, fiktivnih bezgotovinskih računa, transakcije su vidljive i proverljive u trenutku njihovog nastanka.

Sistem je zasnovan na pouzdanim i proverenim aplikativnim rešenjima i opremi vodećeg svetskog proizvođača računarskih servera i alata za upravljanje bazama podataka – Oracle. Podaci su zaštićeni i osiguran je kontinualni rad sistema bez prekida.

Ovaj projekat upešno je ostvaren kroz partnerski odnos konzorcijuma OSA – NEOS i Uprave prihoda i carina Crne Gore.  Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u ovom projektu.

Pretraži...