unidocs

Integracija podataka i poslovnih procesa

Izrada dokumentacije u poslovnom okruženju je nezamisliva bez kontrole, odnosno bez upravljanja aktivnostima izrade, distribucije i verifikacije. Upravljanje dokumentacijom predstavlja proces rada sa dokumentima u toku njihovog životnog ciklusa – od skice do kreiranja, preko pregleda i overe, čuvanja i razmene, pa sve do njihovog uništenja, odnosno brisanja. Bez obzira da li se upravljanje vrši na organizovan, manje organizovan ili neorganizovan način, ono je prisutno. Sasvim drugo pitanje je da li je i koliko efikasno.

Uvođenje informaionog sistema u različite delove preduzeća omogućuje kvalitetno i brzo formiranje dokumenata, ali po pravilu ne rešava i pitanja organizacije poslovne, tehničke i administrativne dokumentacije. Često se zbog nedovoljne organizovanosti, načina rada i uticaja okruženja problem upravljanja dokumentima još više komplikuje, a količina papira koju treba distribuirati i arhivirati povećava.

Ako želite da dokumentaciju u Vašem poslovnom sistemu učinite brzo i lako dostupnom i njome efikasno upravljate a da pritom obezbedite kvalitetan rad s dokumentima opredelite se za UniDocs, sistem za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima.

UniDocs programski sistem za upravljanje dokumentima je opšte namene. Pogodan je za postavljanje u svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost. Uvođenje ovakvog sistema obezbeđuje veću brzinu i pouzdanost distribucije, razmene i pristupa dokumentaciji, veću preglednost poslovanja kroz praćenje otvorenih poslovnih zadataka i predmeta, implementaciju poslovnih pravila i radnih procedura kao i njihovo sprovođenje kroz poslovne procese i nadzor kroz formalizovane dokumentacione tokove, centralizaciju arhivske građe, dostupnost i strogo kontrolisan pristup dokumentima u skladu sa definisanim pravima za rad svih autentifikovanih i autorizovanih korisnika itd.

Bez obzira na lakoću korišćenja, UniDocs zadovoljava najstrožije zahteve bezbednosti informacionih sistema, čuvajući dokumenta i podatke od slučajnih grešaka ili neovlašćenih upada u sistem.

Troškovi rada sa dokumentacijom u okviru organizacije se značajno smanjuju, procesi optimizuju, prostori koji su korišćeni za smeštaj arhive oslobađaju, štedi vreme pronalaženja dokumenata, onemogućava gubljenje dokumenata, a tekuća verzija dokumenta se uvek nalazi na pravom mestu u pravo vreme!

Dokumenta se standardizuju po izgledu, strukturi, opisu i načinu klasifikacije i grupisanja.

UniDocs će svim korisnicima sistema pružiti mogućnost da u svakom trenutku imaju lak i brz uvid u kompletnu poslovnu dokumentaciju, a sve to u skladu sa definisanim korisničkim pravima.

Obezbediće praćenje kompletnog životnog ciklusa od nastanka dokumenta i prateće dokumentacije, preko evidencije i njegovog zavođenja, kontrolisanja, pa sve do odobravanja, potpisivanja kao i arhiviranja i praćenja u postojećoj arhivi.

Detaljna prezentacija UniDocs programa nalazi se na internet adresi: www.unidocs.rs

divajder

Partneri:

Srbija

Analitika d.o.o. Beograd
Birosoft d.o.o. Šabac
Creative Studio d.o.o. Beograd
D4S d.o.o. Smederevo
Elektro Energy d.o.o. Beograd
Focus Computers d.o.o. Beograd
Navion Consulting d.o.o. Beograd
To-NET d.o.o. Novi Sad
TopoGIS d.o.o. Beograd

Crna Gora

IT-desk d.o.o. Podgorica
WINsoft d.o.o. Podgorica

Bosna i Hercegovina

ALF-OM d.o.o. Banja Luka

Makedonija

Aspect d.o.o. Skopje
Elkomp Software Solutions d.o.o. Tetovo

Bugarska

ASI Company Ltd. Sofia
HOSi EEOD Sofia
Lyra Softare Ltd. Sofia
SAGA Technology Ltd. Sofia

Rumunija

Logos Project S.R.L. Bucharest
Project media Timisoara

Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan

ASTEL Almaty

divajder

UniDocs – Upravljanje Dokumentima
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DMS)

UniDocs DMS je skalabilan programski sistem koji omogućava upravljanje dokumentacijom u različitim poslovnim okruženjima. Njegovim uvođenjem u organizaciji se eliminišu svakodnevni izazovi papirnog poslovanja i povećava se bezbednost podataka.

UniDocs – Upravljanje Poslovanjem
ERP + DMS

UniDocs Business Box (ERP+DMS) je konceptualno jedinstven programski sistem zasnovan na principima integralnog upravljanja poslovanjem. Sistem se lako uklapa u organizaciju i poštuje tok poslovnih procesa, deleći poslove među radnim mestima na najprirodniji i efikasniji način.

NAPRAVITE ISKORAK U VAŠEM POSLOVANJU

Ako želite da dokumentaciju u Vašem poslovnom sistemu učinite brzo i lako dostupnom i njome efikasno upravljate a da pritom obezbedite kvalitetan rad s dokumentima opredelite se za UniDocs, sistem za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima.

unidocs.rs
divajder
logo1
logo2
logo3
autodesk_var
logo5
OSA Računarski inženjering | Takovska 45/VI | 11000 Beograd | +381 (11) 3290-362 | +381 (11) 3291-353 | kontakt@osa.rs
OSA Računarski inženjering
Takovska 45/VI, 11000 Beograd
+381 (11) 3290-362
+381 (11) 3291-353
kontakt@osa.rs

Pretraži...