OSA – Partner u Modernizaciji Uprave Prihoda i Carina Crne Gore uz podršku Svetske banke

Uprava prihoda i carina Crne Gore zajedno sa Svetskom Bankom u procesu je izrade novog poreskog informacionog sistema (IRMS). Na javnom tenderu posao izrade dobio je konzorcijum OWL, koji čine OSA računarski inženjering d.o.o. Beograd, wedoIT solutions GmBH Beč, i Lanaco Banja Luka.

Izrada softverskog rešenja je treća faza reforme Uprave prihoda i carine Crne Gore. Sama implementacija projekta traje 28 meseci. Garantni period predviđen projektom je 3 godine, a vrednost ugovora 8.498.785,64 EUR bez PDV–a.

Projekat reforme poreske uprave povećaće efektivnost naplate prihoda, olakšati poreskim obveznicima ispunjavanje obaveza i povećati efikasnost administracije u cilju naplate većih prihoda uz manje opterećenje poreskih obveznika.

Boris Damjanović, direktor razvoja OSA računarskog inženjeringa, kratko je prokomentarisao potpisivanje ugovora: “Čast nam je, ali i velika odgovornost, što su Uprava prihoda i carina Crne Gore i Svetska Banka prepoznale naš dugogodišnji rad i ukazale nam poverenje za realizaciju jednog od najvećih informatičkih projekata u Crnoj Gori.”

Uvažavajuću činjenicu da u svetu postoji izuzetno mali broj kompanija koje se bave domenom poreskih sistema, OSA računarski inženjering se ovim projektom dodatno profiliše kao pouzdan partner i ekspert u polju poreskih sistema. OSA je svoju ekspertizu već dokazala uspešnom implementacijom softvera za elektronsku on-line fiskalizaciju u Crnoj Gori.

Pretraži...